در بارۀ شاعر

سخنی کوتاه در بارۀ شاعر

بھمن سلوکی در سال ١٣٢٢ شمسی در قریۀ شیشوان واقع در ساحل شرقی دریاچه ارومیّه (رضائیه سابق) متولّد شده و پس از گذراندن دوره های ابتدائی و متوسّطه در شیشوان ، عجبشیر و تهران تحصیلات عالی خود را در دانشگاه یوهان ولفگانگ گوته فرانکفورت (آلمان) در رشته شیمی به پایان میرساند و درجه دکترا را در رشته شیمی دریافت میکند. وی پس از اتمام ‌تحصیلات خود در همان دانشگاه به تدریس و تحقیقات علمی میپردازد و در متجاوز از ٧٠ مقاله نتایج تحقیقات علمی خود را در کتب و ژورنال  ‌های ‌ سر ‌شناس ‌شیمی در ‌سطح بین المللی ‌منعکس میسازد.

با وجود اینکه پدرش بهائی بود ولی خود او با آئین بهائی برای اوّلین بار در فرانکفورت آشنائی عمیق پیدا میکند و پس از مطالعه آثار و کتب بهائی در سال ۱۹۶۷ میلادی به حقّانیّت آن پی برده و از آن به بعد در لجنات و تشکیلات بهائی به خدمات متنوّعه مشغول میشود.

علاقه وی به شعر و زبان شیرین فارسی با وجود دوری متجاوز از نیم قرن او از زادگاه خود به هیچ وجه کاسته نشده است. برگزیده ای از اشعار او که قسمتی از آنها عرفانی میباشد در کتابی تحت عنوان گلبانگ محبّت به چاپ رسیده است.